Visie

Technisch, aanvallend en verzorgd voetbal spelen.

KVK Hooikt vraagt van iedere trainer om dezelfde opleidingsfilosofie en trainingsvisie te volgen. Daarvoor wil het al zijn trainers op één lijn krijgen teneinde de club en de speler vooruit te helpen. De club eist van iedere jeugdtrainer om onze spelers op te leiden en te leren voetballen volgens de tactische aspecten en de basisprincipes van het ZONEVOETBAL. Iedere jeugdspeler krijgt daardoor een opleiding in functie van het eerste elftal, het is uiteindelijk onze taak  spelers klaar te stomen voor seniorvoetbal.

Doelstellingen

  • Attractief en effectief voetbal met een aanvallend karakter.
  • Scoren van zoveel mogelijk doelpunten, waarbij het risico van tegendoelpunten beperkt moet worden.
  • Sportief gedrag naar tegenstander en leiding. Belangrijk is dat dit door de gehele vereniging wordt nagestreefd.
  • Veel voetbalplezier beleven tijdens de trainingen en wedstrijden.

Strategie om Visie en doelstellingen te bereiken

Kan alleen door de begeleiding optimaal te laten werken. Dit betekent dat we volgende voorwaarden trachten te scheppen voor trainingen en wedstrijden:

  • Goede trainers en afgevaardigden
  • Goed materiaal, ballen – hesjes – pionnen – doeltjes – wedstrijdkleding
  • Goede accommodatie, hierbij zijn onze kunstgrasvelden een extra troef
  • Goede ontvangstruimte voor ouders en begeleiding, kantine en bestuurskamer
  • Goede trainingen van de basisvaardigheden als, techniek, tactiek, fysiek en het mentale
  • Goede teams bouwen, samenhorigheidsgevoel optimaal aanspreken, “mijn club, daarbij willen horen”