FC Hoyckt

Geschiedenis

KVK Hooikt is een Belgische provinciale voetbalclub uit Koningshooikt, een deelgemeente van Lier. De naam Hooikt werd onttrokken uit de naam Koningshooikt.

De voetbaltraditie startte in 1929 onder de naam FC Hoyckt en de vereniging speelde in de Vlaamse voetbalbond. Er werd toen reeds gevoetbald op een terrein langs de Itterbeek, tussen de dreef van de toenmalige baron Puissant Baeyens en de nabij gelegen hoeve, toen bewoond door de familie De Cleyn.

Nadien verhuisde de club naar een terrein naast boer De Ryck aan de Beekstraat. Onder impuls van een nieuwe generatie trad FC Hoyckt op 25 augustus 1938 toe tot de Belgische voetbalbond en veranderde de naam in FC Hooikt.

Het clublokaal werd ondergebracht in café Ankerpaleis bij “Charel Brawers”. De club kreeg het stamnummer 02682 en heeft blauw en wit als clubkleuren.
Baron Puissant Baeyens stelde vervolgens een stuk grond ter beschikking langs de Mechelbaan, waar nu wipmaatschappij Castor en Pollux haar pijlen in de lucht schiet en waar LRV De Heideruiters hun paardensport beoefenen.

 

De accommodatie aldaar beperkte zich tot twee kleedkamers voor de spelers, een hokje voor de scheidsrechter en een kleine kantine, bijgenaamd “het bierkot”. Betonnen platen vormden muren. Tralies en draad beschermden het glas tegen een zware voetbal. De spelers wasten zich in doorgezaagde biervaatjes. Een koperen ketel op een hete kachel zorgde voor warm water.
1973 was een belangrijk jaar in de geschiedenis van FC Hooikt. Het gemeentebestuur besliste om in de Beekstraat een sportcentrum te bouwen waar de inwoners van Koningshooikt naar hartelust zouden kunnen sporten en hun fysieke conditie aanscherpen. De gronden werden geschonken aan de gemeente Koningshooikt door baron Puissant Baeyens. In dat zelfde jaar werd FC Hooikt omgevormd van een feitelijke vereniging naar een vzw. De naam werd gewijzigd in VoetbalKlub Hooikt, afgekort VK Hooikt.
In 1988, na 50 jaar lid van de K.B.V.B., mocht VK Hooikt de titel van Koninklijke voeren en zo luidde de naam als volgt, KVK Hooikt – Koninklijke VoetbalKlub Hooikt. Later werd de naam van de club aangepast aan de nieuwe spelling tot Koninklijke Voetbalclub Hooikt, afgekort KV Hooikt.
In 2006 is het sportcentrum al meer dan 30 jaar de thuishaven van KV Hooikt. De jeugdwerking van de vereniging kende een forse groei. De oude infrastructuur kon de toevloed aan spelertjes niet meer aan. Na grondig overleg tussen stad en club bleek dat een renovatie van het gebouw niet de beste oplossing was en bijgevolg werd er gekozen voor een nieuwbouw.
Het nieuwe gebouw werd half december 2006  feestelijk ingehuldigd en draagt sindsdien de naam “Koningsbos”. De gelijkvloerse verdieping telt negen kleedkamers, toiletten en enkele bergplaatsen. Op de eerste verdieping heb je een cafetaria, een keuken, toiletten en een vergaderlokaal. Door het nieuwe gebouw op een andere plaats in te planten, kon de beschikbare oppervlakte van het sportcentrum optimaal benut worden. Hierdoor beschikt de club over 2 volwaardige voetbalvelden en kwam er ruimte vrij voor een extra jeugdveldje.
In 2014 vierde de club haar 75-jarig bestaan. Het werd een feest met optredens van Michael Lanzo en Lindsay.
In het meer dan 75-jarig bestaan van de club speelde zij 7 keer kampioen.   Achtereenvolgens in het seizoen 1948-1949  –  1957-1958  –  1972-1973  –  1982-1983  –  1997-1998  –  2006-2007 en voor het laatst in het seizoen 2010-2011.
Ondertussen is KVK Hooikt een gezonde club met een volwaardig bestuur en met fantastische vrijwilligers.
KVK Hooikt speelt momenteel in 2de provinciale.

Geschiedenis KVK Hooikt
Ivo Andries