Hier kan je alle info vinden aangaande
de voorbereiding op het seizoen
KVK HOOIKT